The truth is right here...

Bolało kiedy spadłaś z nieba?