The truth is right here...

Najlepsza rzecz na świecie.