The truth is right here...

Najwyższe wyróżnienie.