The truth is right here...

Lecz mi wierności nie dochował.