The truth is right here...

Pranie jest dobre na wszystko.