The truth is right here...

Całe życie przed nami.