The truth is right here...

Nie o takie piwo walczyłem.