The truth is right here...

I żyli długo i szczęśliwie.