The truth is right here...

Czemu się nie odzywasz?