The truth is right here...

Jedna jaskółka wiosny nie czyni.