The truth is right here...

Jak by nie patrzyć, to chodzi o to samo. (1/10)