The truth is right here...

Gorzej niż 13 w piątek.