The truth is right here...

I Ty Brutusie przeciwko mnie ?