The truth is right here...

Nie jesteśmy całkiem normalni.