The truth is right here...

Być kobietą być kobietą.