The truth is right here...

Zagrożenie dla świata.