The truth is right here...

Zakaz używania telefonów w przedszkolu.