The truth is right here...

Z czasem zmieniają się potrzeby.