The truth is right here...

Nieumiarkowanie w miłości do zwierząt.