The truth is right here...

Nie po to się uczyłem, żeby zostać mistrzem ortografii.