The truth is right here...

Najciekawsze przedstawienie świata.