The truth is right here...

Wehikuł czasu? Pociąg na Podlasie.