The truth is right here...

W przestrzeni publicznej nie ma miejsca na żarty.