The truth is right here...

Jak na zdjęciach wychodzić najlepiej.