The truth is right here...

Z tym się zgodzić nie mogę.