The truth is right here...

I nawet kiedy będę saaaaam, nie zmienię sięęęęę..