The truth is right here...

Nic mi nigdy nie kupujesz.