The truth is right here...

Obraz nędzy i rozpaczy.