The truth is right here...

Przyjaźń swoje prawa ma.