The truth is right here...

Do zobaczenia w piekle.