The truth is right here...

Przyjaciół trzymaj blisko, wrogów jeszcze bliżej.