The truth is right here...

Jakoś to sobie wytłumaczę.