The truth is right here...

W opozycji do opozycji.