The truth is right here...

Nie zaglądaj do mojego telefonu.