The truth is right here...

Nieszczęścia chodzą parami.