The truth is right here...

Co zobaczone, nie można odwidzieć.