The truth is right here...

Wyjazdowe posiedzenie rządu