The truth is right here...

Możesz na mnie liczyć.