The truth is right here...

Wyjść ze strefy komfortu.