The truth is right here...

Nie potrzebuję szkoły.