The truth is right here...

Wszystko co przed "ale"