The truth is right here...

Tylko jedno mam życzenie.