The truth is right here...

To nie tak jak myślisz.