The truth is right here...

Zwiększam swoje szanse.