The truth is right here...

Smarujcie się dziewczyny.