The truth is right here...

Zdania wielokrotnie złożone