The truth is right here...

Zwierzęta przemawiają ludzkim głosem.