The truth is right here...

Źródło wszelkiego zła.