The truth is right here...

Najważniejsze w życiu to znać reguły i kiedy tylko przychodzi wstrętna pokusa - przypomnieć sobie dziecinnie proste zasady :)