The truth is right here...

Nie powiedział nigdy, żaden facet.